فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت سوم)

تو این جلسه میخوایم راجع به همون اصل ارشمیدوس و شناوری اینها باهمدیگه صحبت کنیم، میخوایم مثال هایی رو باهمدیگه حل کنیم که یک مقدار شاید مفهومی تره یک مقدار سخت تر باشه چرا؟، بخاطر این که با مفهوم دینامیک میخوایم باهمدیگه یک مقدار ترکیبشون کنیم اون قسمتی که راجع به دیاگرام جسم آزاد باهمدیگه صحبت کردیم یک بار دیگه ببینید وقتی میگم این جسم به جسم داره نیرو وارد میکنه پس اینم به این داره نیرو وارد میکنه هم اندازه اند و در خلاف جهت همدیگه اند. مفهوم این رو متوجه شو چیه چون با اون کار داریم، اگر هم نمیفهمی باز امروز توی این جلسه کامل بهت توضیح میدم که چه اتفاقی داره میفته از سؤال نترس خودت دست به قلم شو حتماً قبل از اینکه من سؤال طرح کنم یک فکر حتی اگر کوچیک روش انجام بده و بعد حل جواب رو ببین، انشاالله تهِ این جلسه باهمدیگه اصل ارشمیدوس و شناوری رو میبندیم و در جلسه بعدی سراغ برنولی میریم.