فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هشتم)

 فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هشتم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت پنجم)، حل تست های 54 تا 58

توی قسمت تست های فصل دوم هستیم، شروع کردیم باهمدیگه تست زدن میخوایم راجع به فشار در جامدات تست حل کنیم، فشار در سیالات رو باهم ببینیم، ترکیب این دوتا باهمدیگه رو ببینیم که مثلاً هم فشار در سیال باشه هم جو باشه، حالا میخوایم همۀ اینهارو باهمدیگه ببینیم، قطعاً قبلش خودت باید دست به قلم بشی که دیدن اینها برات تأثیرگذاره، اگه دست به قلم نشی و فقط من حل کنم، فیزیک من قبول میشه تو هم هیچی، کلاً تو فقط نشستی داری تست هارو میبینی و تخمه میشکنی، بابا دست به قلم شو یاد بگیر، بریم.