فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت دوم)

تو این جلسه میخوایم راجع به مبحث قبلی، بارومتر صحبت کنیم، چندتا مثال خیلی خوب شاید شکل هاشو تو ندیده باشی، یکم مفهومی میخوایم به قضیه نگاه کنیم و انشالله بحث بارومتر رو باهمدیگه جمعش کنیم که از جلسۀ بعدی بحث لوله های U شکل رو باهمدیگه داشته باشیم.

آرشآرش