فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، نیروی وارد بر دیواره

این جلسه میخوایم راجع به نیروی وارد بر دیواره رو کامل باهمدیگه بحث کنیم، طبیعتاً این قسمت رو دانش آموزان هیچ نیازی ندارند که ببینن و صرفا جهت اطلاعات بیشتره که ارائه میشه. یه مفاهیمی راجع به ممان اینرسی و تار خنثی و لنگر و گشتاور میخوایم باهمدیگه صحبت کنیم که بحث نیروی وارد بر دیواره رو کامل مطرح کنیم، اینم باید تأکید کنم که از این قسمت کلاً نیروی وارد بر دیواره حالا چیزی که الآن ما میخوایم بگیم، نباید سؤال بیاد در کنکورهای آزمایشی، طبیعتاً در کنکور به هیچ عنوان نباید سؤال بیاد، تو کتاب ها هم نباید راجع بهش بحث بشه که متأسفانه راجع بهش بحث شده.

آرشآرش