کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم ها : 20
فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 1 تا 4)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 1 تا 4)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/18| آلاء
رسیدیم به فصل دوم از فیزیک 3، دینامیک، بحث نیروها، قوانین نیوتن، پر از نکته و تست که خیلی بدرد شما میخوره، باهمدیگه میریم یه مرور...
فیلم جلسه 19 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)، تست های 160 تا 170

فیلم جلسه 19 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)، تست های 160 تا 170

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/17| آلاء
همونطور که مستحضر هستید، ما در بحث حرکت شناسی از فیزیک 3، 170 تا تست براتون پر از نکته و مطلب گفتیم و میخوایم پروندۀ این فصل رو ب...
فیلم جلسه 18 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هجدهم)، تست های 151 تا 159

فیلم جلسه 18 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هجدهم)، تست های 151 تا 159

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/14| آلاء
همونطور که مستحضر هستید، ما از فیزیک 3 داریم براتون تست حل می کنیم، از فصل اول حرکت شناسی یکی از فصل های بسیار قَدَره کتاب فیزیک ...
فیلم جلسه 17 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفدهم)، تست های 139 تا 150

فیلم جلسه 17 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفدهم)، تست های 139 تا 150

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
در خدمت شما هستیم از مجموعه کارگاه های نکته و تست، فیزیک 3، حرکت شناسی، داریم تست های زیادی براتون حل میکنیم، با نکات بسیار بسیار...
فیلم جلسه 16 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)، تست های 125 تا 138

فیلم جلسه 16 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)، تست های 125 تا 138

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
همونطور که مستحضر هستید ما در مبحث نکته و تست، پایه دوازدهم هستیم، فیزیک 3، حرکت شناسی رو داریم بررسی می کنیم، خوب تا الآن تست ها...
فیلم جلسه 15 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)، تست های 117 تا 124

فیلم جلسه 15 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)، تست های 117 تا 124

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/10| آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث فیزیک 3، فصل اول، حرکت شناسی هستیم، موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم، ازش تست براتون داریم انجام میدیم...
فیلم جلسه 14 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)، تست های 109 تا 116

فیلم جلسه 14 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)، تست های 109 تا 116

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/7| آلاء
ما رسیدیم به بحث سقوط آزاد از فصل اول فیزیک3، سال دوازدهم. همونطور که براتون گفتم این مبحث مربوط به بچه های عزیز رشتۀ ریاضی هست و...
فیلم جلسه 13 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)، تست های 101 تا 108

فیلم جلسه 13 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)، تست های 101 تا 108

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/6| آلاء
بعد از اون صد تا تستی که براتون حل کردیم، عزیزان رسیدیم یه بحثی بنام سقوط آزاد رو باز کردیم که مخصوص رشتۀ ریاضیه، بنابراین بچه ها...
فیلم جلسه 12 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، تست های 91 تا 100

فیلم جلسه 12 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، تست های 91 تا 100

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/30| آلاء
ما همینطور که میدونید از سال دوازدهم، فیزیک 3 رو شروع کردیم، تا الآن تا آخر این برنامه برای شما صدتا تست زدیم که مشترک بود بین هر...
فیلم جلسه 11 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) تست های 84 تا 90

فیلم جلسه 11 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) تست های 84 تا 90

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/27| آلاء
ما در بحث حرکت شناسی هستیم در قسمت سوم فصل اول موضوعاتی براتون انتخاب کردیم با نکات بسیار بسیار ارزشمند که مطمعئن هستم شما بچه ها...
فیلم جلسه 10 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، تست های 76 تا 83

فیلم جلسه 10 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، تست های 76 تا 83

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/23| آلاء
ما در بحث حرکت شناسی هستیم، میدونید که حرکت شناسی موضوعات بسیار با ارزشی داره، مفاهیم بسیار با ارزشی داره، یکی از اون موضوعات بسی...
فیلم جلسه 9 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم)،تست های 68 تا 75

فیلم جلسه 9 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم)،تست های 68 تا 75

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/20| آلاء
ما در ادامه فیزیک دوازدهم فیزیک سه بحث حرکت شناسی در کارگاه نکته و تست آغاز کردیم سوالات خوبی براتون انتخاب کردیم با نکات بسار ار...
فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم)، تست های 57 تا 67

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم)، تست های 57 تا 67

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/17| آلاء
 در جلسه هشتم از فیزیک دوازدهم نکته و تست کنکور ما به کار روی تست های حرکت شناسی ادامه میدیم. تهیه جزوه نکته و تست فیزیک سال دوا...
فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم)، تست های 47 تا 56

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم)، تست های 47 تا 56

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/13| آلاء
درود فراوان خدمت دوستان عزیز، با پشت کاری که از شما میبینیم امیدوار هستیم تست هایی که براتون انتخاب کردیم، نکاتی که براتون گفته م...
فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم)، تست های 36 تا 46

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم)، تست های 36 تا 46

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
از مجموعه کارگاه نکته و تست رسیدیم به فصل اول حرکت شناسی، کلی مطلب داره، کلی نکته داره، کلی تست داره، تست های خوبی براتون انتخاب ...
فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم)، تست های 29 تا 35

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم)، تست های 29 تا 35

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/2| آلاء
از سری مجموعه کارگاه نکته و تست رسیدیم به فصل اول از فیزیک 3، حرکت شناسی که از موضوعات خیلی با ارزش که ما کلی مطلب براتون آوردیم،...
فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، تست های 22 تا 28

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، تست های 22 تا 28

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/25| آلاء
همونطور که میدونید ما فیزیک 3 رو از فصل اول شروع کردیم، حرکت شناسی، موضوعات بسیار مهمی از حرکت رو داریم، حرکت روی خط راست بررسی م...
فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، تست های 9 تا 21

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، تست های 9 تا 21

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
همونطور که مستحضر هستید، ما از مجموعه بحث های مربوط به کارگاه نکته و تست، کتاب دوازدهم، فصل اول هستیم. خوب عزیزانم میدونید که کتا...
فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، تست های 1 تا 8

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، تست های 1 تا 8

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
همونطور که خودتون مستحضر هستید، وقتی که شما به ما اعتماد دارید، ما هم سعی میکنیم که شما رو نا امید نکنیم، عزیزان من ما سال گذشته،...
فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول)، تست های فصل اول (حرکت شناسی)

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول)، تست های فصل اول (حرکت شناسی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/17| آلاء
۵ رسیدیم به کتاب دوازدهم، فیزیک 3 عزیزان. بحث بسیار بسیار تکنیکی و تخصصی داریم، دوستای عزیزم میدونم که خیلی خیلی براشون مهمه، از...