فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 9 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم)،تست های 68 تا 75

ما در ادامه فیزیک دوازدهم فیزیک سه بحث حرکت شناسی در کارگاه نکته و تست آغاز کردیم سوالات خوبی براتون انتخاب کردیم با نکات بسار ارزشمند که امیدواریم برای شما مفید باشه .

لینک های مستقیم دانلود این فیلم