فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پنجم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 37 تا 50)

بحث نوسان رو داریم بچه ها موضوعات مربوط به انرژی نوسانی، نیروی نوسان گر و مباحث مربوط به فاز و مکان نوسان گر که تو این برنامه مفصل اونهارو میبینید. درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم