فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 73 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت پنجم)، حل تست های 55 الی 75

این آخرین برنامه از بحث فصل آخر فیزیک 3 بود، ما 75تست همراه درسنامه در خدمت شما بودیم با تعداد زیادی تست که سعی کردیم تمام جوانب رو در بر داشته باشه.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم