فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت سوم)، درسنامه (قسمت سوم)

فصل چهار از فیزیک 3 رو داریم بررسی می کنیم، 3 تا برنامه داریم که درسنامه رو از روی کتاب براتون توضیح میدیم، تمرین های کتاب مربوط به متن درس رو باهم بررسی میکنیم، موضوعاتی که در مورد برهم کنش امواج است رو باهم بررسی میکنیم و در نهایت بعد از این برنامه، ما تست هایی که براتون انتخاب کردیم رو با کمک شما عزیزان حل و بحثش میکنیم و سعی میکنیم که راهی رو پیدا کنیم برای موفقیت هرچه بیشتر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم