فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت پنجم)، حل تست های 41 الی 52

عزیزان بحث فتوالکتریک ها و موضوعاتی مربوط به لیزر، تابش اجسام و تفاوت فیزیک کلاسیک و فیزیک جدید رو ما در فصل پنجم از فیزیک3 رو مشاهده خواهیم کرد، نمونه هایی از تست های خوب، نکات خوب که اینجا مشاهده می کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم