فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 42 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هشتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 71 تا 83)

بحث نوسان یکی از موضوعات مهم که انجا داریم برسی میکنیم سوالات متعددی حل شده بخاطر این که کمیت های از جمله حرکت نیرو انرژی بحث های حرکت شناسی دینامیک انرژی اینا بهم تنیده شدن.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم