فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 43 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت نهم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 84 تا 95)

ما در بحث نوسان هستیم، فصل سوم از فیزیک3، سؤال های خوبی براتون تو این برنامه انتخاب کردیم، تا تست 95 رو که نوسان است از تست 95 به بعد دیگه بحث موج رو داریم، یه درسنامه است، موج رو داریم که برنامه بعدیمونو خواهید دید. بنابراین تست هایی که الآن تو این برنامه می بینید، تست های نوسان است، آخرین تست هایی است که ما از مبحث نوسان حل می کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم