فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهارم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 28 تا 36)

همونطور که میدونید ما بحث نوسان رو شروع کردیم، یکی از موضوعات پر نکتۀ فصل سوم از فیزیک 3، سال دوازدهم. تو درسنامه براتون مطالب مهمی رو عنوان کردیم که اینجا تست هایی رو انتخاب کردیم که شما میتونید ازش استفاده کنید. بحث فاز، مکان و زمان و ارتباط بین اینها در این چند برنامه ای که شما می بینید خیلی مشهوده، جلوتر که میریم بحث های انرژی، نیرو و قسمت های دیگری از نوسان رو خواهید دید. درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم