فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت دوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 1 تا 17)

همونطور که میبینید ما بحث نوسان رو شروع می کنیم و موضوعات مهمی از بحث نوسان رو که براتون تو درسنامه گفتیم، حالا میخوایم توی تست ها به کار بندازیم و ازش استفاده کنیم، موضوعات نوسان همونطور که میدونید، بحث های مکان، سرعت، شتاب، نیرو، انرژی هاست که اینجا ما سعیمون بر اینه که از همۀ مباحث استفاده بکنیم. 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم