فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، تست های 1 تا 8

همونطور که خودتون مستحضر هستید، وقتی که شما به ما اعتماد دارید، ما هم سعی میکنیم که شما رو نا امید نکنیم، عزیزان من ما سال گذشته، صفر تا صد رو براتون گفتیم، با تمام نواقص و کمبودها و کاستی ها، سعی مون بر این بود که بتونیم امسال یه کار تکمیلی و عالی خدمتتون ارائه بدیم، تو کارگاه نکته و تست در ادامۀ بحث های صفر تا صد ما هست و بینهایت برای شما تست حل میکنیم، تست های خوب، تست های با ارزش، تست هایی که بدرد شما میخوره و از آزمون های مختلف انتخاب شده، امیدوار هستیم که از این برنامه لذت ببرید، درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها نکته و تست‌ فیزیک سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

Loading
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول)، تست های فصل اول (حرکت شناسی)

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

رسیدیم به کتاب دوازدهم، فیزیک 3 عزیزان. بحث بسیار بسیار تکنیکی و تخصصی داریم، دوستای عزیزم میدونم که ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، تست های 1 تا 8

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

همونطور که خودتون مستحضر هستید، وقتی که شما به ما اعتماد دارید، ما هم سعی میکنیم که شما رو نا امید ن ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، تست های 9 تا 21

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

همونطور که مستحضر هستید، ما از مجموعه بحث های مربوط به کارگاه نکته و تست، کتاب دوازدهم، فصل اول هستی ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، تست های 22 تا 28

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

همونطور که میدونید ما فیزیک 3 رو از فصل اول شروع کردیم، حرکت شناسی، موضوعات بسیار مهمی از حرکت رو دا ...