فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 71 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت سوم)، حل تست های 15 الی 33

فصل آخر از فیزیک3 رو داریم بررسی می کنیم، واکنش های مربوط به هسته رو داریم، تابش هسته رو داریم و پرتوزایی هسته. عزیزان بحث های بسیار ساده و زیبایی داره که امیدوارم در این برنامه با تست هایی که براتون انجام میدیم، استفاده کافی ببرید، درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم