فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 49 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 136 تا 144)

تو این برنامه شما بحث های مربوط به امواج الکترومغناطیس و صوت، شدت صوت، تراز شدت صوت و ویژگی های مربوط به امواج الکترومغناطیسی رو مشاهده می کنید، درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم