فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 45 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت یازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 100 تا 104)

در بحث موج هستیم، بعد از ادامۀ نوسان، سؤال های خوبی رو براتون اینجا مطرح می کنیم، فراتر از کتاب، دو سه نمونه از این سؤال هارو تو این برنامه می بینید، با اینکه بحث موج یه مقدار به نوسان مربوطه ولی سؤال های خوبی رو داره که پر از نکته است. درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم