صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 79 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های صفر تا صد گسسته

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام بچه ها مخصوصاً بچه های رشتۀ ریاضی، که میخوان کارهای مرتبط با صفر تا صد گسسته رو دنبال کنند، این درس هم سر و به همراه فصل آما

فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل یک گسسته رو میخوایم بریم با بحث نظریۀ اعداد هم شروع خواهیم کرد، موضوعی هم که امروز باهمدیگه کار میکنیم، بخش اول مبحث استدلال

فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم مبحث استدلال هارو تو فصل نظریۀ اعداد رو باهمدیگه پیگیری میکنیم، بحث های استدلال به شیوه غیر مستقیم یعنی برهان خلف و یه خ

فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم مبحث استدلال رو با مرور روی برهان خلف و استدلال های بازگشتی و همچنین تکه ای روی مثال نقض، پیگیری میکنیم باهمدیگه، مثال ه

فیلم جلسه 4 - نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع استدلال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامه مباحث گسسته نظریۀ اعداد، اختصاص داره به استدلال بازگشتی که باهم اندکی مطالعه اش کنیم، استدلال های به روش اش

فیلم جلسه 5 - نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کردن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مبحث عاد کردن تو نظریۀ اعداد یا همون بخش پذیری رو باهمدیگه مرور خواهیم کرد، قواعدش رو دونه دونه برای شما اثبات خواهیم کرد و

فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مگه تو تعداد شمارنده های مثبت یه عدد رو حفظ نیستی؟، امروز موضوع رو باهمون شروع خواهیم کرد. در ادامه هم مباحث تخصصی تر عاد کردن و

فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تو نظریۀ اعداد اختصاص داره به موضوع بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م 2عدد) که مسأله های اینجا رو خوب بفهمید راجب ک.م

فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مبحث ب.م.م رو امروز میخوایم پی میگیریم با چندتا مثال که تکمیل کننده جلسه پیش ما هست و مبحث ب.م.م شما با نکاتش و ریزه کاری ه

فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع امروز نظریۀ اعدادمون، اختصاص داره به الگوریتم قضیۀ تقسیم که یه قضیۀ ایه بدون اثبات توی کتاب هست ولی مسائل متنوعی میشه از تو

فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مفهوم همنهشتی رو توی نظریۀ اعداد پی میگیریم، شما حتماً باید مباحث الگوریتم تقسیم و بخش پذیری رو قشنگ موضوع هاشو بلد بوده با

فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث همنهشتی رو امروز میخوایم با یه چند تا مثال جدیدتر و چند تا هم مثال کتابی باهمدیگه دنبال کنیم، بعد اون وسط مسطا یه دفعه یه پی

فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز همنهشتی ما تو مبحث نظریۀ اعداد، اختصاص داره به یافتن باقیمانده ها و یه سری از اعداد خاص، این اعداد خاص منظورم 2 و 5 و 1

فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروز ما از ادامه موضوعات همنشی هستش اختصاص داره به رقم یکان یک عدد در وضعیت های مختلف و همچنین بخشی از جلسه رو اختصاص دادیم

فیلم جلسه 14 - نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، همنهشتی: حل معادله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروز بحث نظریۀ اعدادمون تو همون راستای همنهشتی، حل معادلات همنهشتی هست، شرط جوابشو باهمدیگه مرور خواهیم کرد، یه قضیه بدون ا

فیلم جلسه 15 - نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، همنهشتی: معادلۀ سیاله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم بحث همنهشتی رو ادامه میدیم با حل معادله سیاله؛ حتما باید معادله همنهشتی جلسه پیش رو شما بهش مسلط باشین چون امروزم معادله

فیلم جلسه 16 - نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، تست زنی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به تست زنی در مورد نظریۀ اعداد و بیشتر هم تکیه خواهیم کرد به موضوعات استدلال ها اعم از انواع و اقسام اصط

فیلم جلسه 17 - نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، تست زنی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمونم در ادامۀ مباحث تست زنی نظریۀ اعداد، اختصاص داره به موضوع استدلال ها، انواعشون و همچنین مثال نقض، مثال های خوبی هم د

فیلم جلسه 18 - نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، تست زنی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در ادامۀ تست زنی های ویژۀ نظریۀ اعداد، دوتا موضوع جدید هم به شما یاد خواهیم داد، یک) توی عاد کردن چیکار کنم با این توان های

فیلم جلسه 19 - نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، تست زنی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمونم نیاز به این داره که شما حتماً جلسات قبل مارو توی صفر تا صدها یه بازبینی سریع حداقل اون خلاصه نویسی هاتونو انجام داد

فیلم جلسه 20 - نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، تست زنی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مبحث تست زنی نظریۀ اعداد ما توی درس گسسته، امروز هم مباحث جلسات پیشمون و همچنین صفر تا صدهامون، اعم از الگوریتم تقسیم، ک

فیلم جلسه 21 - نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، تست زنی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ آخری که میخوام این مجموعه تست نظریۀ اعداد و حل تست زنیشو برای شما انجام بدم، مباحثی همچون همنهشتی ها، قاعدۀ الگوریتم تقسیم،

فیلم جلسه 22 - گراف و مدلسازی (قسمت اول)، معرفی گراف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم موضوع گراف رو از فصل دو کتاب گسسته برای شما باز کنیم و بعد شروع کنیم به نکات اون و اشاره به موضوعاتی که توی گراف بر

فیلم جلسه 23 - گراف و مدلسازی (قسمت دوم)، معرفی گراف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم مبحث گراف رو ادامه میدیم باهمدیگه، نکاتش، گراف کامل، گراف تهی، زیرگراف و نکاتی که مرتبط با این موضوعات هست رو برای شما پ

فیلم جلسه 24 - گراف و مدلسازی (قسمت سوم)، معرفی گراف (قسمت سوم)، مسیر و دور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم مفهوم دور، مسیر و همچنین بحث گراف هم بند ناهمبند و یکی دوتا قضیۀ اثباتی که تو این فصل داریم رو باهمدیگه پی بگیریم،

فیلم جلسه 25 - گراف و مدلسازی (قسمت چهارم)، معرفی گراف (قسمت چهارم)، نکات Pn, Cn, Kp

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مبحث دیگه ای از بحث گسسته که اختصاص داره به موضوعات تکمیلی مباحث pn، cn، گراف همبند و ناهمبند، به اینها میپردازیم و چندتا م

فیلم جلسه 26 - گراف و مدلسازی (قسمت پنجم)، معرفی گراف (قسمت پنجم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم حل تمرینات کتاب درسی رو باهمدیگه پی بگیریم، صفحۀ 41 و 42، که انشاالله برای امتحان نهایی هم بتونه برای شما مفید باشه

فیلم جلسه 27 - گراف و مدلسازی (قسمت ششم)، معرفی گراف (قسمت ششم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت دوم حل تمرینات کتاب رو باهمدیگه میخوایم مرور کنیم، یکی دوتا نکته خیلی خوب و جالب هم داخل همین تمرینات کتاب حتماً به اط

فیلم جلسه 28 - گراف مقدماتی (قسمت اول)، تست های 1 الی 17

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امیدوارم که حداقل مباحث مقدماتی گراف رو تموم کرده باشین، نکاتش رو خوب یاد گرفته باشین، ما میخوایم حل تست ها و نکاتی که توی تست ها

فیلم جلسه 29 - گراف مقدماتی (قسمت دوم)، تست های 18 الی 37

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های مربوط به گراف مقدماتی رو با همدیگه پی می گیریم، می خوایم تیپ شناسی های گراف رو تو این تست ها  به شما آ

فیلم جلسه 30 - گراف مقدماتی (قسمت سوم)، تست های 38 الی 51

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوباره با هم میخوایم حل تست های گراف رو پی بگیریم، یه خرده نکاتمون تخصصی تر و بهتر خواهد شد، سطح سوالامون هم توی گراف اندکی رفته

فیلم جلسه 31 - گراف مقدماتی (قسمت چهارم)، تست های 52 الی 65

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروزم ادامۀ حل تست های گراف رو داریم، منتهی دیگه امروز با تست هایی روبرو هستیم که بچه ها کمتر باهاشون آشنا هستن و توی تست ها هم

فیلم جلسه 32 - مدلسازی با گراف (قسمت اول)، تعاریف احاطه گری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما بعد از اینکه گراف و حل تست هامونو باهمدیگه انجام دادیم، الآن آمادگی ذهنی خوبی داریم که بریم مدلسازی با گراف رو باهمدیگه کارهاش

فیلم جلسه 33 - مدلسازی با گراف (قسمت دوم)، تعاریف احاطه گری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم ادامۀ مباحث احاطه گری و مفاهیم احاطه گری و گراف مینیمال رو باهم صحبت می کنیم، یه مفهوم تازه ممکنه شما توی کتاب تازه یاد

فیلم جلسه 34 - مدلسازی با گراف (قسمت سوم)، حل تمرینات صفحۀ 52 و 53 کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم حل تمرینات کتاب، صفحه 52 باهم دیگه پی بگیریم و مفاهیم احاطه گری و مینیمال مینیمم تو قالب تمرینایی که تو کتاب ارائه

فیلم جلسه 35 - مدلسازی با گراف (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 52 و 53 کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم حل تمرینات کتاب صفحه 52 و 53 میخوایم باهم دیگه کار کنیم و این تمرینات رو دیگه به سر انجام برسونیم، یکی دوتا روش خوب و نک

فیلم جلسه 36 - مدلسازی با گراف (قسمت پنجم)، تست های 1 تا 19

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت اول حل تست های مدلسازی با گراف رو میخوایم با همدیگه ببینیم، ادامۀ همون مباحث احاطه گری، مینیمم و مینیمال بودن مجموعۀ ا

فیلم جلسه 37 - مدلسازی با گراف (قسمت ششم)، تست های 20 تا 35

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دومی هست که حل تست های مرتبط با مدلسازی گراف رو برای شما در نظر گرفتیم، یه خرده سطح سوال هارو میخوایم ببریم بالا، با تیپ های

فیلم جلسه 38 - ترکیبیات (قسمت اول)، مباحثی در ترکیبیات (یادآوری و تکمیل) (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز فصل سه گسسته رو میخوایم با همدیگه شروع کنیم که اختصاص داره به ترکیبیات، خودش دو شاخۀ اصلی رو شامل میشه که یکی هست مباحثی در

فیلم جلسه 39 - ترکیبیات (قسمت دوم)، مباحثی در ترکیبیات (یادآوری و تکمیل) (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از مباحث یادآوری و تکمیل رو توی ترکیبیات میخوایم با همدیگه پی بگیریم، سؤالاتی که شما باید از قبل یادتون میبود و ما د

فیلم جلسه 40 - ترکیبیات (قسمت سوم)، مباحثی در ترکیبیات (مسئله گل فروش) (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم امروز مسائل مرتبط با الگوی گل فروش رو که توی کتاب مطرح شده رو برای شما یه خورده موشکافی کنیم و فرمول ها و روش های متفاوت

فیلم جلسه 41 - ترکیبیات (قسمت چهارم)، مباحثی در ترکیبیات (مسئله گل فروش) (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم تو ادامۀ مباحث مسئله گل فروش که جلسه پیش با همدیگه موشکافی کردیم و نحوه حلش رو در حد متوسط یاد گرفتیم، یه خورده پا

فیلم جلسه 42 - ترکیبیات (قسمت پنجم)، مباحثی در ترکیبیات (مربع های لاتین)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم مربع های لاتین رو به شما معرفی کنیم، یه سری خواصشون و نحوۀ ایجاد مربع لاتین رو باهمدیگه پی بگیریم، در ادامه جزء خوا

فیلم جلسه 43 - ترکیبیات (قسمت ششم)، مباحثی در ترکیبیات (کاربرد مربع های لاتین متعامد)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه پیش مربع های لاتین رو با هم یاد گرفتیم و مربع های لاتین متعامد رو هم باهمدیگه موشکافی کردیم، امروز یکی دوتا قضیه اثبات مربع

فیلم جلسه 44 - ترکیبیات (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 72 و 73 کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم حل تمرینات کتاب درسی، صفحه 72 و 73 رو برای شما موشکافی کنیم، قسمت اول است، بیشتر اختصاص داره به اصول شمارش و کارهایی که ش

فیلم جلسه 45 - ترکیبیات (قسمت هشتم)، حل تمرینات صفحۀ 72 و 73 کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ حل تمرینات کتاب درسی که توی صفحۀ 73 است رو باهمدیگه میخوایم پی بگیریم، موضوعات بعد از اینکه مربع های متعامد صحبت میکنیم اصو

فیلم جلسه 46 - ترکیبیات (قسمت نهم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسۀ اولیه که میخوایم برای شما روش های در شمارش اون هم موضوع اصل شمول و عدم شمول، یعنی شامل بودن در یک مجموعه، شامل نبودن ا

فیلم جلسه 47 - ترکیبیات (قسمت دهم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم بحث اصل شمول و عدم شمول رو تو قالب سه مجموعه ای و چهار مجموعه ای برای شما معرفی کنیم، یکی دوتا مثال اصل شمول و عدم

فیلم جلسه 48 - ترکیبیات (قسمت یازدهم)، تعداد تابع پوشا و یک به یک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه از مباحث گسسته رو با همدیگه پیگیری میکنیم، در ادامۀ مباحث اصل شمول و عدم شمول، با چی کار داریم امروز؟ مباحثی که مرتبط ب

فیلم جلسه 49 - ترکیبیات (قسمت دوازدهم)، اصل لانه کبوتری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم امروز شروع کنیم اصل لانه کبوتری رو، تو دو تا بخش کلی، اصل لانه کبوتری برای شما بیان میشه، حالت اولیه و ساده و قسمت بعدی ت

فیلم جلسه 50 - ترکیبیات (قسمت سیزدهم)، اصل لانه کبوتری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از موضوعات اصل لانه کبوتری رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم که اختصاص داره به تعمیم اصل لانه کبوتری، مثال های حل شده تو

فیلم جلسه 51 - ترکیبیات (قسمت چهاردهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم بریم حل تمرینات کتاب درسی و باهمدیگه پیگیری کنیم، (صفحۀ 84). تمریناتی که مربوط به اصول شمارش هست رو باهمدیگه پی میگ

فیلم جلسه 52 - ترکیبیات (قسمت پانزدهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 84 و 85 رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم، موضوعاتش عموماً اختصاص داره به اصل لانۀ کبوتری چ

فیلم جلسه 53 - ترکیبیات (قسمت شانزدهم)، حل تست های 1 تا 9

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میریم سراغ تست زنی های مخصوص فصل ترکیبیات و کارهارو اونجا شروع می کنیم، خیلی از سؤالاتمون اختصاص داره به سؤال هایی که شما تو سال

فیلم جلسه 54 - ترکیبیات (قسمت هفدهم)، حل تست های 10 تا 21

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های ترکیبیات رو باهمدیگه میخوایم بریم جلو، سؤالاتی که امروز حل می کنیم، هم ریشه در سال دوازدهم داره هم هم

فیلم جلسه 55 - ترکیبیات (قسمت هجدهم)، حل تست های 22 تا 38

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه قسمت دیگه از حل تست های ترکیبیاته، موضوعات بیشتر حول و هوش همون جایگشت ها و جابجا کردن اعداد و حروف میچرخه، چندتا هم بحث های م

فیلم جلسه 56 - ترکیبیات (قسمت نوزدهم)، حل تست های 39 تا 47

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگهی از حل تست مرتبط با مباحث مربع لاتین اصول برنامه ریزی و تعداد جواب بهای معاده سیالرو میخوایم برای شما حل کنیم ی چند نکت

فیلم جلسه 57 - ترکیبیات (قسمت بیستم)، اصول شمارش و لانه کبوتری، حل تست های 1 تا 14

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت اول مجموعه تستهای که مرتبط است با اصول شمارش و اصل لانه کبوتری باهم دیگه پی بگیریم تیپهای مختلفی یرای شما اماده کردیم . صفر

فیلم جلسه 58 - ترکیبیات (قسمت بیست و یکم)، اصول شمارش و لانه کبوتری، حل تست های 15 تا 26

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگهی از حل تستهای  مرتبط با اصل لانه کبوتری اصول شمول و عدم شمول پی بگیریم تو تستهای اولیه موضوعات لانه کبوتری بعد میریم مب

فیلم جلسه 59 - ترکیبیات (قسمت بیست و دوم)، اصول شمارش و لانه کبوتری، حل تست های 27 تا 35

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت اخر حل تستهای مرتبط با لانه کبوتری و اصول شمارش تیپ تستهارو باهم ببینیم. صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 60 - آمار و احتمال (قسمت اول)، مجموعه ها، حل تست های 1 تا 5

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ اولی هست که میخوایم تست های مرتبط با مجموعه هارو با شما درمیون بزاریم، این جلسه نکات ابتدایی و مقدماتی مجموعه ها و روابط اول

فیلم جلسه 61 - آمار و احتمال (قسمت دوم)، مجموعه ها، حل تست های 6 تا 15

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از تست های مرتبط با مجموعه ها و نکات مجموعه ها و اینبار اندکی هم بحث های زیر مجموعه ای رو هم میخوایم قاطی بازی کنیم

فیلم جلسه 62 - آمار و احتمال (قسمت سوم)، مجموعه ها، حل تست های 16 تا 23

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های مرتبط با مجموعه هارو میخوایم با همدیگه پیش ببریم، چند تا یادآوری خوب هم داریم، یکی دو تا نکته و تکنیک

فیلم جلسه 63 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، مجموعه ها، حل تست های 24 تا 30

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت آخری که راجب مجموعه ها و قواعد اون صحبت می کنیم و در آخر دو تا تست سراسری بررسی می کنیم و دوتا سوال راجب ضرب دکارتی که حل می

فیلم جلسه 64 - آمار و احتمال (قسمت پنجم)، افراز مجموعه ها، حل تست های 1 تا 7

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می خواهیم راجب افراز مجموعه ها صحبت می کنیم و پیدا کردن تعداد افراز ها و مدل های مختلف سوال های اون را با هم حل می کنیم. صف

فیلم جلسه 65 - آمار و احتمال (قسمت ششم)، مبانی ریاضی منطق، حل تست های 1 تا 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم جلسه اول مبانی ریاضی رو با هم کار کنیم و فرمول های اولیه و نکات اولیه رو با هم مرور کنیم، ترکیب عطفی و فصلی و همچنی

فیلم جلسه 66 - آمار و احتمال (قسمت هفتم)، مبانی ریاضی منطق، حل تست های 3 تا 11

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از مبانی ریاضی رو میخواهیم باهم طی کنیم ، اون قواعد قبلی که یاد گرفتیم تو جلسه پیش و قواعد ابتدایی رو داریم تو ذهنمو

فیلم جلسه 67 - آمار و احتمال (قسمت هشتم)، مبانی ریاضی منطق، حل تست های 12 تا 18

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین قسمت مبانی ریاضی رو میخوایم با هم دیگه کار کنیم و میشه گفت نکاتی که تو دو جلسه قبلی دیدیم رو تو این جلسه میخوایم تموم کنیم 

فیلم جلسه 68 - آمار و احتمال (قسمت نهم)، مرور مبانی احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می خواهیم قواعد احتمال و مبانی احتمال را با هم یک مروری انجام بدیم و قواعد سال های گذشته آمارو با هم دوباره بررسی کنیم. صفر

فیلم جلسه 69 - آمار و احتمال (قسمت دهم)، مبانی احتمال، حل تست های 1 تا 8

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مباحث امروز حل تست هایی است که قواعد مجموعه ها را شامل می شود و از مباحث آماری هم شامل می شود که شما برای حل تست این بخش باید به

فیلم جلسه 70 - آمار و احتمال (قسمت یازدهم) مبانی احتمال، حل تست های 9 تا 17

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 ادامه ی بحث احتمال و تست های احتمال را دنبال می کنیم که اختصاص داره به مرور بحث پرتاب دو تاس و تست های احتمال، بریم جلسه ی امروز

فیلم جلسه 71 - آمار و احتمال (قسمت دوازدهم) مبانی احتمال، حل تست های 18 تا 27

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های احتمالی که میخوایم امروز با هم پی بگیریم نیازه داره که شما اندکی از مجموعه ها و اصول شمول و عدم شمول رو بدونید وبشناسید چ

فیلم جلسه 72 - آمار و احتمال (قسمت سیزدهم) مبانی احتمال، حل تست های 28 تا 39

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت آخر حل تست های مقدماتی و متوسط مبحث احتمال رو میخوایم باهم دیگه ببینیم که آخرین نکات توی این مباحث اولیه رو جمع و جور کنیم.

فیلم جلسه 73 - آمار و احتمال (قسمت چهاردهم)، احتمال ثانویه حل تست های 1 تا 7

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز اولین جلسه که میخوایم احتمال ثانویه باهم دیگه کار کنیم موضوعات احتمال شرطی قانون ضرب جرب احتمال در قانون بیز میخوایم باهم ک

فیلم جلسه 74 - آمار و احتمال (قسمت پانزدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 8 تا 13

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروز احتماله ثانویه مونه اختصاص داره به قوانین ضرب احتمالات در کنارش موضوع مهم  اولین موفقیت و اویل شکست رو میخوایم باهم دی

فیلم جلسه 75 - آمار و احتمال (قسمت شانزدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 14 تا 22

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مبحث احتمال ثانویه رو امروز اختصاص دادیم به یک موضوع مهم که تو کتابهای کمک آموزشی به توضیح موضوع 2جمله ای معروفه ولی ما بحث

فیلم جلسه 76 - آمار و احتمال (قسمت هفدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 23 تا 38

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه موضوعاته تست زنی احتمال ثانویه میخوایم پی بگیریم کارای که امروز میخوایم انجام بدیم اندکی روی پیش امدهای مستقل است که میخوای

فیلم جلسه 77 - آمار و احتمال (قسمت هجدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 39 تا 46

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما داریم اخرین تیپ تستهای احتمالو با شما در میون میزاریم جلسه امروزمون یکم سبک سوالات بالاتر است گرچه موضوعات همان قوانین احتمال

فیلم جلسه 78 - آمار و احتمال (قسمت نوزدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 47 تا 60

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز اخرین جلسه ی است که میخوایم تستهای احتمال ثانویه رو برای شما حل کنیم و تیپ تستهای موضوع احتمال رو و به خصوص احتمالای که توش