فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

بحث امروزمون تو نظریۀ اعداد اختصاص داره به موضوع بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م 2عدد) که مسأله های اینجا رو خوب بفهمید راجب ک.م.م هم راحت میشه مباحثش رو در نظر گرفت و حل کرد. نکاتی که تو ب.م.م و روش نردبانی، روش تجزیه، مسائل مرتبط با ب.م.م این وسط که حتماً شما باید عاد کردن ها هم بلد باشید، امروز زیاد دیده میشه.