فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)

امروز هم مبحث استدلال رو با مرور روی برهان خلف و استدلال های بازگشتی و همچنین تکه ای روی مثال نقض، پیگیری میکنیم باهمدیگه، مثال های متنوع رو میبینیم، یه جدول خیلی خوب هم در مورد ترکیب اعداد گنگی ها باهمدیگه خواهیم دید و نحوه اثبات توی اونهارو باهمدیگه مرور خواهیم کرد، یه نگاه اجمالی سریع و سیر هم به استدلال بازگشتی یا تبدیل به گزاره های هم عرض میندازیم باهمدیگه، موضوع استدلال رو از لحاظ آموزشی جمع و جور میکنیم امروز.