فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم

موضوع امروز نظریۀ اعدادمون، اختصاص داره به الگوریتم قضیۀ تقسیم که یه قضیۀ ایه بدون اثبات توی کتاب هست ولی مسائل متنوعی میشه از توش استخراج کرد، این مسأله ها و مفاهیمی که امروز یاد میگیرید تو مبحث هم نهشتی حتماً بدردمان خواهد خورد، اونجا لازم داریم بعضی سوال هارو که اینجا به سختی با زمان زیاد تری حل میکنیم بعداً تو هم نهشتی خیلی با سرعت بیشتری حل خواهیم کرد، ولی مفاهیم اولیه رو لازمه که شما بلد باشید کنار دستش یه کوچولو هم از یادآوری های از موضوع افراض انجام خواهیم داد و افراض یه مجموعه رو به شما یادآوری میکنیم و نقش اون توی موضوع الگوریتم تقسیم یادآور میشیم در قالب مثال هایی که هم توی کتاب هست هم توی خارج کتاب هست.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

Loading
راهنمای استفاده از فیلم های صفر تا صد گسسته

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های صف ...

سلام بچه ها مخصوصاً بچه های رشتۀ ریاضی، که میخوان کارهای مرتبط با صفر تا صد گسسته رو دنبال کنند، این ...
نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع ا ...

فصل یک گسسته رو میخوایم بریم با بحث نظریۀ اعداد هم شروع خواهیم کرد، موضوعی هم که امروز باهمدیگه کار ...
نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع ا ...

امروز هم مبحث استدلال هارو تو فصل نظریۀ اعداد رو باهمدیگه پیگیری میکنیم، بحث های استدلال به شیوه غیر ...
نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع ا ...

امروز هم مبحث استدلال رو با مرور روی برهان خلف و استدلال های بازگشتی و همچنین تکه ای روی مثال نقض، پ ...
نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع استدلال (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع ...

بحث امروزمون در ادامه مباحث گسسته نظریۀ اعداد، اختصاص داره به استدلال بازگشتی که باهم اندکی مطالعه ا ...
نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کردن (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کر ...

امروز مبحث عاد کردن تو نظریۀ اعداد یا همون بخش پذیری رو باهمدیگه مرور خواهیم کرد، قواعدش رو دونه دون ...
نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کر ...

مگه تو تعداد شمارنده های مثبت یه عدد رو حفظ نیستی؟، امروز موضوع رو باهمون شروع خواهیم کرد. در ادامه ...
نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م ...

بحث امروزمون تو نظریۀ اعداد اختصاص داره به موضوع بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م 2عدد) که مسأله های ...
نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)

فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م ...

ادامه مبحث ب.م.م رو امروز میخوایم پی میگیریم با چندتا مثال که تکمیل کننده جلسه پیش ما هست و مبحث ب.م ...
نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم

فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ ت ...

موضوع امروز نظریۀ اعدادمون، اختصاص داره به الگوریتم قضیۀ تقسیم که یه قضیۀ ایه بدون اثبات توی کتاب هس ...
نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه

فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهش ...

امروز مفهوم همنهشتی رو توی نظریۀ اعداد پی میگیریم، شما حتماً باید مباحث الگوریتم تقسیم و بخش پذیری ر ...
نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما

فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، هم ...

مبحث همنهشتی رو امروز میخوایم با یه چند تا مثال جدیدتر و چند تا هم مثال کتابی باهمدیگه دنبال کنیم، ب ...
نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص

فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، ه ...

بحث امروز همنهشتی ما تو مبحث نظریۀ اعداد، اختصاص داره به یافتن باقیمانده ها و یه سری از اعداد خاص، ا ...
نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته

فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همن ...

مبحث امروز ما از ادامه موضوعات همنشی هستش اختصاص داره به رقم یکان یک عدد در وضعیت های مختلف و همچنین ...