فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم

موضوع امروز نظریۀ اعدادمون، اختصاص داره به الگوریتم قضیۀ تقسیم که یه قضیۀ ایه بدون اثبات توی کتاب هست ولی مسائل متنوعی میشه از توش استخراج کرد، این مسأله ها و مفاهیمی که امروز یاد میگیرید تو مبحث هم نهشتی حتماً بدردمان خواهد خورد، اونجا لازم داریم بعضی سوال هارو که اینجا به سختی با زمان زیاد تری حل میکنیم بعداً تو هم نهشتی خیلی با سرعت بیشتری حل خواهیم کرد، ولی مفاهیم اولیه رو لازمه که شما بلد باشید کنار دستش یه کوچولو هم از یادآوری های از موضوع افراض انجام خواهیم داد و افراض یه مجموعه رو به شما یادآوری میکنیم و نقش اون توی موضوع الگوریتم تقسیم یادآور میشیم در قالب مثال هایی که هم توی کتاب هست هم توی خارج کتاب هست.