فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 18 - نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، تست زنی (قسمت سوم)

امروز در ادامۀ تست زنی های ویژۀ نظریۀ اعداد، دوتا موضوع جدید هم به شما یاد خواهیم داد، یک) توی عاد کردن چیکار کنم با این توان های طرفین، سمت راست و چپ، چیجوری به جواب صحیح برسم، دو) ترکیب همنهشتی رو من قبلاً توی کتاب های کمک آموزشی دیدم، اینجا هم آقای ثابتی به نظرتون میگه؟، بریم ادامۀ کارو ببینیم.