فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 15 - نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، همنهشتی: معادلۀ سیاله

امروز هم بحث همنهشتی رو ادامه میدیم با حل معادله سیاله؛ حتما باید معادله همنهشتی جلسه پیش رو شما بهش مسلط باشین چون امروزم معادله سیاله رو با همون سبک و سیاق ادامه خواهیم ادامه داد با اندکی تغییر تبدیل میکنیم به معادله همنهشتی و شما میگی خب از اینجا به بعد مثل جلسه پیشه که بلدم شرط و شروط جواب داشتنشم حتما باید چک کنیم. یکی از رایجترین سوالاتی که توی نظریه اعداد تو کنکورها اومده همین معادله سیاله هست که شما ام باید حتما حلش رو بلد باشین میشه گفت آخرین موضوع آموزشی توی نظریه اعداد هست از نظر کتاب چنتا موضوع تستی دیگه ام هست که باید توی حل تست ها باید برای شما یاداوری کنیم مثل ترکیب همنهشتی ها و کاربردهای عمیقتر معادله سیاله و الی آخر.
امروز رو از دید آموزش کتابم یاد میگیریم مثال های کتاب هم با هم دیگه حل میکنیم، یکی دو تا مثال جانبی هم حل میکنیم.