فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 14 - نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، همنهشتی: حل معادله

مبحث امروز بحث نظریۀ اعدادمون تو همون راستای همنهشتی، حل معادلات همنهشتی هست، شرط جوابشو باهمدیگه مرور خواهیم کرد، یه قضیه بدون اثبات خواهیم گفت و روش حل معادلۀ همنهشتی رو برای شما یادآوری می کنیم. این معادلۀ همنهشتی کاربردهایی داره در حل معادله سیاله که انشاالله توی جلسات بعد باهمدیگه مرور می کنیم. توی این معادلۀ همنهشتی هم چندتا مثال یافتن باقیمانده و همچنین کنترل شرط جواب توی این معادلۀ همنهشتی رو برای شما حل خواهیم کرد که مثال خیلی خیلی خوبی هم هست. بریم ادامۀ کارو ببینیم.