فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته

مبحث امروز ما از ادامه موضوعات همنشی هستش اختصاص داره به رقم یکان یک عدد در وضعیت های مختلف و همچنین بخشی از جلسه رو اختصاص دادیم به یافتن روزهای هفته و مشخص کردن روز هر هفته و یا بلعکسش حتما شما باید مباحث قبلی رو تو ذهنتون داشته باشین بخصوص یاد اوری میکنم که بخش پذیری بر اعداد خاص حتما بلد باشین امروز رقم یکان با مبنای 10 یعنی باقی مانده بر 10 و باقی مانده بر 4 خیلی خیلی کار داریم تست خور ترین موضوع اعدادم همینه .