فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)

مگه تو تعداد شمارنده های مثبت یه عدد رو حفظ نیستی؟، امروز موضوع رو باهمون شروع خواهیم کرد. در ادامه هم مباحث تخصصی تر عاد کردن و مثال های خوبی ازش رو برای شما حل خواهیم کرد.

تهیه جزوه صفر تا صد گسسته (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی