فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)

امروز هم مبحث استدلال هارو تو فصل نظریۀ اعداد رو باهمدیگه پیگیری میکنیم، بحث های استدلال به شیوه غیر مستقیم یعنی برهان خلف و یه خورده تعمیم خواهیم داد واسه شما، مثلاً با موضوعات جدیدی آشنا بشید، یکی دوتا نکته ی خیلی خوب محاسباتی و تستی طور هم براتون در نظر گرفتیم اینجا، روش های اشباع هم اینجا باز دیده میشه تو حل سوالات ما و آروم آروم میرسیم به موضوعاتی که دارای مثال نقض هستند، گزاره هایی که با مثال نقض شما باید بررسی کنید، اونارم با همدیگه مرور خواهیم کرد.