فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه

امروز مفهوم همنهشتی رو توی نظریۀ اعداد پی میگیریم، شما حتماً باید مباحث الگوریتم تقسیم و بخش پذیری رو قشنگ موضوع هاشو بلد بوده باشید، تا بتونید تو مفاهیم هم نهشتی هم براحتی با موضوعات برخورد کنید، کارایی که امروز انجام میدیم حل چندتا سوال متوسط هست به اضافه ویژگی های مربوط به هم نهشتی. یعنی میخوایم ببینیم توی هم نهشتی چه کارهایی رو میشه انجام داد، بعداً ها این ویژگی ها و این نکات رو میخوایم توی تست ها استفاده کنیم. فعلاً قضایا و ویژگی های هم نهشتی و مفاهیم اون رو باهمدیگه مرور میکنیم.