فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)

فصل یک گسسته رو میخوایم بریم با بحث نظریۀ اعداد هم شروع خواهیم کرد، موضوعی هم که امروز باهمدیگه کار میکنیم، بخش اول مبحث استدلال هاست. انواع استدلال ها رو یک کوچولو یادآوری برای شما خواهیم کرد، بیشتر رو مبحث استدلال استنتاجی و همچنین اثبات به روش اشباع یا همون در نظر گرفتن همه حالات. میپردازیم به چندتا مثال کتابی طور و مقدماتی برای شما حل خواهیم کرد تا با موضوع قشنگ آشنا بشید شما. موضوعی که قشنگ آشنا شدید، در انتها تست های ویژه اش رو برای شما خواهیم داشت.