فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما

مبحث همنهشتی رو امروز میخوایم با یه چند تا مثال جدیدتر و چند تا هم مثال کتابی باهمدیگه دنبال کنیم، بعد اون وسط مسطا یه دفعه یه پیچ میزنیم، میگیم خوب راه حل سریع برای بعضی مسائل همنهشتی چیه و قضیۀ فِرما رو به شما معرفی می کنیم تا شما با قضیۀ فِرما، بعضی مباحث باقی مانده پیدا کردن به کمک همنهشتی رو سریع بتونید حل کنید، یادتونم باشه که سوتی توی قضیۀ فِرما ندین، چون یه نکتۀ خیلی ریز داره که باید اونو رعایت کنید برای خودتون. بریم مثال های همنهشتی و قضیۀ فِرما رو باهمدیگه ببینیم.