فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)

ادامه مبحث ب.م.م رو امروز میخوایم پی میگیریم با چندتا مثال که تکمیل کننده جلسه پیش ما هست و مبحث ب.م.م شما با نکاتش و ریزه کاری هاش، یاد میگرید. ک.م.م هم امروز بررسی خواهیم کرد باهمدیگه و مسائل تلفیقی ب.م.م - ک.م.م و همچنین نحوه برخورد با مسأله های غیر محاسباتی ب.م.م و ک.م.م رو به شما یاد خواهیم داد.