فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 20 - نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، تست زنی (قسمت پنجم)

در ادامۀ مبحث تست زنی نظریۀ اعداد ما توی درس گسسته، امروز هم مباحث جلسات پیشمون و همچنین صفر تا صدهامون، اعم از الگوریتم تقسیم، ک.م.م پیدا کردن، حل معادلۀ هم نهشتی و... تو سؤالات مختلف دیده میشه، نکات جدید داریم امروز بازهم که مرورشون کنیم و چیزای جدیدی رو به شما یاد بدیم که سر تست ها ازش استفاده کنید. دوباره باید بریم امروز رو ببینیم چی داریم، بریم.