فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

Loading
راهنمای استفاده از فیلم های صفر تا صد گسسته

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های صف ...

سلام بچه ها مخصوصاً بچه های رشتۀ ریاضی، که میخوان کارهای مرتبط با صفر تا صد گسسته رو دنبال کنند، این ...
نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع ا ...

فصل یک گسسته رو میخوایم بریم با بحث نظریۀ اعداد هم شروع خواهیم کرد، موضوعی هم که امروز باهمدیگه کار ...
نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع ا ...

امروز هم مبحث استدلال هارو تو فصل نظریۀ اعداد رو باهمدیگه پیگیری میکنیم، بحث های استدلال به شیوه غیر ...
نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع ا ...

امروز هم مبحث استدلال رو با مرور روی برهان خلف و استدلال های بازگشتی و همچنین تکه ای روی مثال نقض، پ ...
نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع استدلال (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع ...

بحث امروزمون در ادامه مباحث گسسته نظریۀ اعداد، اختصاص داره به استدلال بازگشتی که باهم اندکی مطالعه ا ...
نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کردن (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کر ...

امروز مبحث عاد کردن تو نظریۀ اعداد یا همون بخش پذیری رو باهمدیگه مرور خواهیم کرد، قواعدش رو دونه دون ...
نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کر ...

مگه تو تعداد شمارنده های مثبت یه عدد رو حفظ نیستی؟، امروز موضوع رو باهمون شروع خواهیم کرد. در ادامه ...
نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م ...

بحث امروزمون تو نظریۀ اعداد اختصاص داره به موضوع بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م 2عدد) که مسأله های ...
نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)

فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م ...

ادامه مبحث ب.م.م رو امروز میخوایم پی میگیریم با چندتا مثال که تکمیل کننده جلسه پیش ما هست و مبحث ب.م ...
نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم

فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ ت ...

موضوع امروز نظریۀ اعدادمون، اختصاص داره به الگوریتم قضیۀ تقسیم که یه قضیۀ ایه بدون اثبات توی کتاب هس ...
نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه

فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهش ...

امروز مفهوم همنهشتی رو توی نظریۀ اعداد پی میگیریم، شما حتماً باید مباحث الگوریتم تقسیم و بخش پذیری ر ...
نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما

فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، هم ...

مبحث همنهشتی رو امروز میخوایم با یه چند تا مثال جدیدتر و چند تا هم مثال کتابی باهمدیگه دنبال کنیم، ب ...
نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص

فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، ه ...

بحث امروز همنهشتی ما تو مبحث نظریۀ اعداد، اختصاص داره به یافتن باقیمانده ها و یه سری از اعداد خاص، ا ...
نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته

فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همن ...

مبحث امروز ما از ادامه موضوعات همنشی هستش اختصاص داره به رقم یکان یک عدد در وضعیت های مختلف و همچنین ...
نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، همنهشتی: حل معادله

فیلم جلسه 14 - نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، ه ...

مبحث امروز بحث نظریۀ اعدادمون تو همون راستای همنهشتی، حل معادلات همنهشتی هست، شرط جوابشو باهمدیگه مر ...
نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، همنهشتی: معادلۀ سیاله

فیلم جلسه 15 - نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، ه ...

امروز هم بحث همنهشتی رو ادامه میدیم با حل معادله سیاله؛ حتما باید معادله همنهشتی جلسه پیش رو شما بهش ...
نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، تست زنی (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، ت ...

بحث امروزمون اختصاص داره به تست زنی در مورد نظریۀ اعداد و بیشتر هم تکیه خواهیم کرد به موضوعات استدلا ...
نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، تست زنی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، تست ...

بحث امروزمونم در ادامۀ مباحث تست زنی نظریۀ اعداد، اختصاص داره به موضوع استدلال ها، انواعشون و همچنین ...
نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، تست زنی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، تست ...

امروز در ادامۀ تست زنی های ویژۀ نظریۀ اعداد، دوتا موضوع جدید هم به شما یاد خواهیم داد، یک) توی عاد ک ...
نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، تست زنی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 19 - نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، تس ...

بحث امروزمونم نیاز به این داره که شما حتماً جلسات قبل مارو توی صفر تا صدها یه بازبینی سریع حداقل اون ...
نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، تست زنی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 20 - نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، تست ...

در ادامۀ مبحث تست زنی نظریۀ اعداد ما توی درس گسسته، امروز هم مباحث جلسات پیشمون و همچنین صفر تا صدها ...
نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، تست زنی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 21 - نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم) ...

جلسۀ آخری که میخوام این مجموعه تست نظریۀ اعداد و حل تست زنیشو برای شما انجام بدم، مباحثی همچون همنهش ...
گراف و مدلسازی (قسمت اول)، معرفی گراف (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - گراف و مدلسازی (قسمت اول)، مع ...

امروز میخوایم موضوع گراف رو از فصل دو کتاب گسسته برای شما باز کنیم و بعد شروع کنیم به نکات اون و اشا ...
گراف و مدلسازی (قسمت دوم)، معرفی گراف (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - گراف و مدلسازی (قسمت دوم)، مع ...

امروز هم مبحث گراف رو ادامه میدیم باهمدیگه، نکاتش، گراف کامل، گراف تهی، زیرگراف و نکاتی که مرتبط با ...
گراف و مدلسازی (قسمت سوم)، معرفی گراف (قسمت سوم)، مسیر و دور

فیلم جلسه 24 - گراف و مدلسازی (قسمت سوم)، مع ...

امروز میخوایم مفهوم دور، مسیر و همچنین بحث گراف هم بند ناهمبند و یکی دوتا قضیۀ اثباتی که تو این فصل ...
گراف و مدلسازی (قسمت چهارم)، معرفی گراف (قسمت چهارم)، نکات Pn و Cn

فیلم جلسه 25 - گراف و مدلسازی (قسمت چهارم)، ...

امروز مبحث دیگه ای از بحث گسسته که اختصاص داره به موضوعات تکمیلی مباحث pn، cn، گراف همبند و ناهمبند، ...

فیلم جلسه 19 - نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، تست زنی (قسمت چهارم)

بحث امروزمونم نیاز به این داره که شما حتماً جلسات قبل مارو توی صفر تا صدها یه بازبینی سریع حداقل اون خلاصه نویسی هاتونو انجام داده باشید، مباحث باقی مانده، عاد پیدا کردن، عاد کردن اعداد، همچنین همنهشتی، باقی مانده بر اعداد خاص، 4،9،11، اینا خودشون تو این جلسه دوباره تو قالب تست هایی که برای شما حل میکنیم، نشون میدن. یکی دوتا تکنیک جدید هم باز امروز یاد خواهید گرفت.