فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص

بحث امروز همنهشتی ما تو مبحث نظریۀ اعداد، اختصاص داره به یافتن باقیمانده ها و یه سری از اعداد خاص، این اعداد خاص منظورم 2 و 5 و 10، 4 و 25 و 100 و همچنین 3 و 9 هست و باقیمانده بر 11 که خیلی خیلی اینا مهمند و توی سؤال ها خیلی ازشون بحث شده، شما تست هم خواهید دید، چندین موردش رو توی کتاب برای شما بحث و بررسی کرده، ما موردهای دیگه اش هم برای شما بحث و بررسی می کنیم، یه چندتا مثال خیلی توپ بخش پذیری بر اعداد بخصوص 4 و 9 و 11 رو باهمدیگه حرف خواهیم زد. بریم ادامۀ کارو ببینیم.