صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 16
فیلم جلسه 15 - نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، همنهشتی: معادلۀ سیاله

فیلم جلسه 15 - نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، همنهشتی: معادلۀ سیاله

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/27| آلاء
امروز هم بحث همنهشتی رو ادامه میدیم با حل معادله سیاله؛ حتما باید معادله همنهشتی جلسه پیش رو شما بهش مسلط باشین چون امروزم معادله...
فیلم جلسه 14 - نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، همنهشتی: حل معادله

فیلم جلسه 14 - نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، همنهشتی: حل معادله

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/23| آلاء
مبحث امروز بحث نظریۀ اعدادمون تو همون راستای همنهشتی، حل معادلات همنهشتی هست، شرط جوابشو باهمدیگه مرور خواهیم کرد، به قضیه بهت اث...
فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته

فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/20| آلاء
مبحث امروز ما از ادامه موضوعات همنشی هستش اختصاص داره به رقم یکان یک عدد در وضعیت های مختلف و همچنین بخشی از جلسه رو اختصاص دادیم...
فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص

فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/16| آلاء
بحث امروز همنهشتی ما تو مبحث نظریۀ اعداد، اختصاص داره به یافتن باقیمانده ها و یه سری از اعداد خاص، این اعداد خاص منظورم 2 و 5 و 1...
فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما

فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/13| آلاء
مبحث همنهشتی رو امروز میخوایم با یه چند تا مثال جدیدتر و چند تا هم مثال کتابی باهمدیگه دنبال کنیم، بعد اون وسط مسطا یه دفعه یه پی...
فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه

فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
امروز مفهوم همنهشتی رو توی نظریۀ اعداد پی میگیریم، شما حتماً باید مباحث الگوریتم تقسیم و بخش پذیری رو قشنگ موضوع هاشو بلد بوده با...
فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم

فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
موضوع امروز نظریۀ اعدادمون، اختصاص داره به الگوریتم قضیۀ تقسیم که یه قضیۀ ایه بدون اثبات توی کتاب هست ولی مسائل متنوعی میشه از تو...
فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)

فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
ادامه مبحث ب.م.م رو امروز میخوایم پی میگیریم با چندتا مثال که تکمیل کننده جلسه پیش ما هست و مبحث ب.م.م شما با نکاتش و ریزه کاری ه...
فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/25| آلاء
بحث امروزمون تو نظریۀ اعداد اختصاص داره به موضوع بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م 2عدد) که مسأله های اینجا رو خوب بفهمید راجب ک.م...
فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/22| آلاء
مگه تو تعداد شمارنده های مثبت یه عدد رو حفظ نیستی؟، امروز موضوع رو باهمون شروع خواهیم کرد. در ادامه هم مباحث تخصصی تر عاد کردن و ...
فیلم جلسه 5 - نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کردن (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کردن (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز مبحث عاد کردن تو نظریۀ اعداد یا همون بخش پذیری رو باهمدیگه مرور خواهیم کرد، قواعدش رو دونه دونه برای شما اثبات خواهیم کرد و...
فیلم جلسه 4 - نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع استدلال (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع استدلال (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
بحث امروزمون در ادامه مباحث گسسته نظریۀ اعداد، اختصاص داره به استدلال بازگشتی که باهم اندکی مطالعه اش کنیم، استدلال های به روش اش...
فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز هم مبحث استدلال رو با مرور روی برهان خلف و استدلال های بازگشتی و همچنین تکه ای روی مثال نقض، پیگیری میکنیم باهمدیگه، مثال ه...
فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز هم مبحث استدلال هارو تو فصل نظریۀ اعداد رو باهمدیگه پیگیری میکنیم، بحث های استدلال به شیوه غیر مستقیم یعنی برهان خلف و یه خ...
فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
فصل یک گسسته رو میخوایم بریم با بحث نظریۀ اعداد هم شروع خواهیم کرد، موضوعی هم که امروز باهمدیگه کار میکنیم، بخش اول مبحث استدلال ...
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های صفر تا صد گسسته

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های صفر تا صد گسسته

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
سلام بچه ها مخصوصاً بچه های رشتۀ ریاضی، که میخوان کارهای مرتبط با صفر تا صد گسسته رو دنبال کنند، این درس هم سر و به همراه فصل آما...