کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 61

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان کنکور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام بچه های عزیز، بچه های رشتۀ ریاضی. شما قبلاً کار صفر تا صد حسابان مارو دنبال کردید، امسال هم همون رویه رو داشته باشید، این مب

فیلم جلسه 1 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه امروزمون که اختصاص داره به حل تست های تابع، بیشتر رویکردش اینه که تعریف تابع چیه، تشخیص تابع چیجوری هستش و چجوری محاسبات رو

فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، مفهوم تابع و دامنه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دومیه که ما میخوایم موضوع تابع رو برای شما پیگیری کنیم، بصورت نکته و تست. مفاهیم اولیه تابع و همچنین دامنه  تابع و این وسط م

فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، دامنه و اعمال جبری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بریم سراغ نکته و تست بازم حسابان و مبحث تابع. اینبار بیشتر اختصاص داره به کارهای دامنه گیری تابع، دامنه چهار عمل اصلی و منطقاً تو

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، برد و تساوی دو تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 امروز هم برای شما حل تست تابع داریم. با موضوعاتی نظیر تساوی دو تابع، برد تابع و آشنایی مختصر با تابع هموگرافیک و خیلی مختصر، تاب

فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، انتقال توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تو مباحث تست زنی تابع، اختصاص داره به انتقال تابع ها، انتقال های افقی، عمودی، قائم اصطلاحاً یا انبساط انقباض هایی که

فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، انتقال توابع و ترکیب توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروزم در ادامه مباحث حل تست و نکته و تست حسابان، مبحث تابع. تست های شماره 70 به بعد از این بحث ها رو در نظر گرفتیم براتون، اختصا

فیلم جلسه 7 - تابع (قسمت هفتم)، دامنۀ ترکیب توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز تست زنی مون و نکته و تست مون، اختصاص داره به تابع منتهی اینبار دامنه ترکیب توابع رو ما هدف قرار دادیم، بخصوص مواردی که

فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هشتم)، ترکیب توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروزم در ادامه نکته و تست حسابانمون و مباحث تابع، موضوع رو اختصاص میدیم به محاسبات بیشتر توی ترکیب توابع، دامنه ترکیب توابع و چن

فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروزم مبحث حل تست تابع که اختصاص داره به همان موارد ترکیب توابع که شما قبلاً باهاش آشنا شدید.پیشنهاد میکنم اول شما به یه محاسبات

فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروزم حل تست تابع براتون داریم، ادامه جلسات پیشمون هست، سوال ها یه خورده تنوعش متفاوت شده، بیشتر رو بحث های fوg و ترکیب توابع و

فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت یازدهم)، ترکیب توابع (قسمت چهارم) و مقدمات یکنوایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروزمون درسته که چند مورد تابع هم توش دیده میشه، ولی مواردی مثل صعودی، نزولی، یک به یک بودنم توش هست که آروم آروم ذهن های ش

فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوازدهم)، توابع یک به یک (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون مبحث یک به یکی توابع هست که مقدمه ای بر یکنوایی و صعودی نزولی بودن توابع هم حساب میشه. تابع یک به یک رو تعاریفش رو ح

فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سیزدهم)، توابع یک به یک (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ دومی هست که میخوایم یک به یک توابع رو باهمدیگه بررسی کنیم، سؤال های خوبی براتون در نظر گرفتیم، گرچه داخل سؤال هامون رگه هایی

فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهاردهم)، یکنوایی توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع امروزمون یکنوایی توابع رو کاملاً دیگه در بر می گیره، بحث های صعودی، نزولی، اکیداً صعودی، اکیداً نزولی بعد تیپ اون هارو میخو

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ مبحث یکنوایی توابع و تست زنی های این زمینه رو اختصاص دادیم به چندتا تست خیلی مهم امروز که حتماً شما باید تابع درجۀ 3 رو، پی

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت شانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون گرچه ادامه مبحث یکنوایی و صعودی نزولی بودن توابع رو در بر میگیره اما نکات جدیدی هست که داخل تست های امروز شما میتونی

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفدهم)، تابع وارون (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مبحث تابع وارون رو دیگه بطور تخصصی میخوایم بریم جلو، اون پیش زمینه های تابع وارون، دامنه گرفتن، اشتراک دامنه ها و الی آخر،

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هجدهم)، تابع وارون (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امیدوارم جلسه پیش رو مبحث یکنوایی تابع و همچنین تابع وارون رو قشنگ تست هاشو دونه دونه مرور کرده باشید، نگید این تست آسون بود، ازش

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نوزدهم)، تابع وارون (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم تابع برای شما حل تست خواهیم داشت، حتماض باید جلسۀ پیش رو دیده باشید، صفر تا صدها هم باهم دیده باشید، موضوعاشو بسته باشید

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت بیستم)، تقسیم و بخش پذیری چندجمله ای ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز دیگه آخرین جلسه ای که ما برای شما تست های وارون رو این مباحث مرتبط باهمدیگه باهم حل میکنیم، چندتا تست باقی مونده از تابع وا

فیلم جلسه 21 - مثلثات (قسمت اول)، تست منتخب مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم برای شما نکته و تست های مثلثات شروع کنیم تست های منتخبی که از دهم تا دوازدهم موضوعات مثلثات میخوام برای شما پوشش بد

فیلم جلسه 22 - مثلثات (قسمت دوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 14 تا 27)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بخش دیگه ای از کارگاه رو با حل تست های مثلثات در خدمت شما هستیم، سؤالاتمون میدونید که ترکیبیه، دهم، یازدهم، دوازدهم رو میدونید که

فیلم جلسه 23 - مثلثات (قسمت سوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 28 تا 40)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروزم بخش دیگه ای از حل تست های مثلثات تو کارگاه نکته و تست حسابان باهمدیگه پی میگیریم، نمودارهای مثلثاتی و پیدا کردن پارامترها

فیلم جلسه 24 - مثلثات (قسمت چهارم)، تست منتخب مثلثات (تست های 41 تا 56)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بخش دیگه ای از حل تست های مثلثات رو باهم دیگه پیش میبریم، مثلثاتی که کار می کنیم بیشتر گرایش سال دهم و یازدهم رو داره و سبک

فیلم جلسه 25 - مثلثات (قسمت پنجم)، تست منتخب مثلثات (تست های 57 تا 68)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بخش دیگه ای از حل تست های مثلثات رو باهمدیگه پی میگیریم، اختصاص داره به حل معادلات مثلثاتی، یعنی تیپ های سؤال های ما بیشتر

فیلم جلسه 26 - مثلثات (قسمت ششم)، تست منتخب مثلثات (تست های 69 تا 88)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم ادامۀ بخش حل تست های مثلثات رو با همدیگه میخوایم بریم جلو، آخرین تست هایی هست که توی بحث حل معادله باهمدیگه حل میکنیم و

فیلم جلسه 27 - حد و مجانب (قسمت اول)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 1 الی 10)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم قسمت اولِ نکته و تست های مرتبط با حد، مجانب و مباحث حد در بی نهایت و حد بی نهایت رو با هم پی بگیریم، یه چن تا نکته

فیلم جلسه 28 - حد و مجانب (قسمت دوم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 11 الی 20)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم حل تست های حد و مجانب رو میخوایم با همدیگه پیگیری کنیم، میشه گفت ادامه مباحث قبل هستش و نکات جالبی رو هم براتون یادآوری

فیلم جلسه 29 - حد و مجانب (قسمت سوم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 21 الی 28)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امیدوارم که قسمت های مهم صفر تا صدهای ما تو مبحث حد رو دیده باشین، چون امروز میخوایم تست هایی رو با هم کار کنیم که نیاز داره شما

فیلم جلسه 30 - حد و مجانب (قسمت چهارم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 29 الی 36)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ کارگاه نکته و تست حسابان 2 رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم توی موضوع حد، منتهی امروز یجورایی میشه گفت نکات تخصصی مجانب های اف

فیلم جلسه 31 - حد و مجانب (قسمت پنجم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 37 الی 49)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بعد از اینکه شما صفر تا صدهای حدهارو چندین بار دارم تکرار میکنم دیدید و نکاتش رو برداشت کردید، میخوایم بریم مباحث حد رو باه

فیلم جلسه 32 - حد و مجانب (قسمت ششم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 50 الی 58)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم نکات دیگه ای از بررسی حد توابع باهمدیگه پی میگیریم، بعد چیزهایی که یاد میگیریم، خیلی مهم هستش، من نمیخوام اسماش رو ببرم

فیلم جلسه 33 - حد و مجانب (قسمت هفتم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 59 الی 74)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امیدوارم که بحث های نکته و تست حسابان سال قبل رو قشنگ نگاه کرده باشین، مباحث حد رو مرور کرده باشین، امروز میخوایم به مباحث همسایگ

فیلم جلسه 34 - حد و مجانب (قسمت هشتم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 75 الی 84)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم ادامۀ مباحث حد رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم، لول سؤال هامون یه خورده رفته بالا، هم ارزی هارو بازهم تست داریم، از مباحث

فیلم جلسه 35 - حد و مجانب (قسمت نهم) ، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 85 الی 107)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت دیگه ای از حل تست های مجانب رو در نظر گرفتیم، موضوع اصلیمون توی اینها حد بینهایت است، رو نمودار بحث هاش با مجانب قائم

فیلم جلسه 36 - حد و مجانب (قسمت دهم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 108 الی 127)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم قسمت دیگه ای از مباحث مجانب هارو باهمدیگه دنبال کنیم که خوب خودتون میدونید ارتباط خیلی مستقیم با حد در بینهایت و حد

فیلم جلسه 37 - حد و مجانب (قسمت یازدهم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 128 الی 140)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین جلسه ای هست که تست های مرتبط با حد و مجانب رو باهمدیگه حل می کنیم و امیدوارم آخرین نکات رو هم شما بتونید از تو این مج

فیلم جلسه 38 - پیوستگی (قسمت اول)، تست های منتخب 1 تا 15

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم قسمت دیگه ای از مباحث مجانب هارو با همدیگه دنبال کنیم، خودتون میدونید که ارتباط خیلی مستقیمی با حد در بی نهایت و حد

فیلم جلسه 39 - پیوستگی (قسمت دوم)، تست های منتخب 16 تا 34

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم باهمدیگه قسمت دوم مباحث پیوستگی در نقطه و بازه رو باهمدیگه چک کنیم و تست هایی رو برای شما بعنوان نمونه حل کنیم، بری

فیلم جلسه 40 - مشتق (قسمت اول)، تست های منتخب 1 تا 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت اولیه که میخوایم در مورد مشتق مرتبط اصطلاحاً با کارگاه نکته و تستمون برای شما اجرا کنیم، تعاریف مشتق، تعریف حدی مشتق،

فیلم جلسه 41 - مشتق (قسمت دوم)، تست های منتخب 13 تا 24

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دومیه که حل تست های مشتق رو برای شما در نظر گرفتیم، مشتق تابع مرکب، تعریف مشتق و مشتق پذیری، همچنان حرف اول رو توی کارهای ما

فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت سوم)، تست های منتخب 25 تا 42

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از مشتق رو میخوایم باهمدیگه مرور کنیم، مشتق تابع مرکب، مفهوم مشتق، قواعد مشتق گیری و همچنین مشتق مراتب بالاتر، مباحث

فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت چهارم)، تست های منتخب 43 تا 58

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های مشتق رو با هم طی میکنیم، مشتق پذیری و مشتق تابع مرکب که تو بحث هامون بود، علاوه بر اون مشتق مراتب بالا

فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت پنجم)، تست های منتخب 59 تا 70

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه قسمت دیگه از حل تست های مشتق، مباحثی که اینجا کار میکنیم، مشتق تابع مرکب است، بحث نقاط زاویه دار و ناپیوستگی، مشتق ناپذیری است

فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت ششم)، تست های منتخب 71 تا 78

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های مشتق رو میخوایم باهمدیگه دنبال کنیم، مباحث تعریف حدی مشتق، مشتق تابع مرکب، خط مماس نوشتن، اون وسط قاعد

فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت هفتم)، تست های منتخب 79 تا 100

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت آخر حل تست های مشتق رو باهمدیگه میخوایم پی بگیریم و شما دیگه آخرین نکات رو اینجا جمع و جور کنید و برای خودتون هم دفتر یادداش

فیلم جلسه 47 - کاربرد مشتق (قسمت اول)، تست های منتخب 1 تا 11

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میریم سراغ تست های کاربرد مشتق، کاربرد مشتق اعم از تقعر، بهینه سازی، پیدا کردن نقاط بحرانی، ماکسیمم، مینیمم پیدا کردن مطلق یا ماک

فیلم جلسه 48 - کاربرد مشتق (قسمت دوم)، تست های منتخب 12 تا 23

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه قسمت دیگه از حل تست های کاربرد مشتق یه جورایی که مباحث بهینه سازی درونش است، پیدا کردن اکسترمم تابع که به شکل نمودار توش است،

فیلم جلسه 49 - کاربرد مشتق (قسمت سوم)، تست های منتخب 24 تا 34

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های کاربرد مشتق، لول سؤال هامونم یواش یواش داره میره به سمت بالا و نکته های بیشتری شما یاد میگیرید، میشه گ

فیلم جلسه 50 - کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، تست های منتخب 35 تا 48

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه از از حل تست های کاربرد مشتق رو میخوایم باهم پی بگیریم، نقطۀ عطف و همچنین مباحث بهینه سازی، سؤالات کاربرد امروزمون هستن

فیلم جلسه 51 - کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، تست های منتخب 49 تا 62

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های امروز کاربرد مشتق مون اختصاص داره به نمودارشناسی، F و F پریم، یعنی از نمودار F، Fپریم رو حرف بزنیم، از نمودار Fپریم بتونی

فیلم جلسه 52 - کاربرد مشتق (قسمت ششم)، تست های منتخب 63 تا 73

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه از حل تست های کاربرد مشتق رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم، نمودار شناسی، نمودار F و Fپریم و مباحث یکنوایی،  جزء اصول کاری

فیلم جلسه 53 - کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، تست های منتخب 74 تا 87

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
باز هم تست های کاربرد مشتق، میریم که کار رو شروع کنیم، حرف هایی هم که اینجا خواهیم زد همش حول و هوش تعیین برد و صعودی و نزولی بود

فیلم جلسه 54 - کاربرد مشتق (قسمت هشتم)، تست های منتخب 88 تا 97

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه قسمت دیگه از تست های کاربرد مشتقه، تست هامون یه خورده لولشون بالاست، بررسی نقطۀ اکسترمم پیدا کردن بدون مشتق و نکاتی که مجانب ق

فیلم جلسه 55 - کاربرد مشتق (قسمت نهم)، تست های منتخب 98 تا 106

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم کاربرد مشتق را با هم شروع می کنیم،تست هامون بهینه سازی بینشون هست،بحث تقعر،نمودار شناسی و اندکی هم یافتن پارامتر ها از د

فیلم جلسه 56 - کاربرد مشتق (قسمت دهم)، تست های منتخب 107 تا 114

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم کاربرد مشتق با هم کار می کنیم، نکته هایی که این جلسه می خوام بگم خیلی مهمه و خیلی کاربردی که می توانید در تست ها استفاده

فیلم جلسه 57 - کاربرد مشتق (قسمت یازدهم)، تست های منتخب 115 تا 128

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کار امروز رو اول با یه تست سخت و  دوپهلو شروع می کنیم باهمدیگه که توش هم صعود و نزول و هم تقعر رو به بالا رو به پایین تابع مطرح م

فیلم جلسه 58 - کاربرد مشتق (قسمت دوازدهم)، تست های منتخب 129 تا 140

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بازم هم تست های کاربرد مشتق، انقدر این تیپ تست هارو باید باهم ببینیم تا سرعتتون بره به سمت بالا، بحث های عطف رو امروز باهمدیگه دا

فیلم جلسه 59 - کاربرد مشتق (قسمت سیزدهم)، تست های منتخب 141 تا 153

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
باز هم تست های کاربرد مشتق رو باهمدیگه میخوایم پی بگیریم، بحث های نمودار f و f' پریم، کارهای امروزمون هست و همچنین تحلیل نموداری

فیلم جلسه 60 - کاربرد مشتق (قسمت چهاردهم)، تست های منتخب 154 تا 170

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از کاربرد مشتق رو داریم، نمودارهای درجه سوم رو یه خورده تخصصی تر توی تست ها میخوایم بررسی کنیم و همچنین نمودارهای هم