کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 21
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان کنکور

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان کنکور

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
سلام بچه های عزیز، بچه های رشتۀ ریاضی. شما قبلاً کار صفر تا صد حسابان مارو دنبال کردید، امسال هم همون رویه رو داشته باشید، این مب...
فیلم جلسه 1 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع

فیلم جلسه 1 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه امروزمون که اختصاص داره به حل تست های تابع، بیشتر رویکردش اینه که تعریف تابع چیه، تشخیص تابع چیجوری هستش و چجوری محاسبات رو ...
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، مفهوم تابع و دامنه

فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، مفهوم تابع و دامنه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
قسمت دومیه که ما میخوایم موضوع تابع رو برای شما پیگیری کنیم، بصورت نکته و تست. مفاهیم اولیه تابع و همچنین دامنه  تابع و این وسط م...
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، دامنه و اعمال جبری

فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، دامنه و اعمال جبری

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
بریم سراغ نکته و تست بازم حسابان و مبحث تابع. اینبار بیشتر اختصاص داره به کارهای دامنه گیری تابع، دامنه چهار عمل اصلی و منطقاً تو...
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، برد و تساوی دو تابع

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، برد و تساوی دو تابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
 امروز هم برای شما حل تست تابع داریم. با موضوعاتی نظیر تساوی دو تابع، برد تابع و آشنایی مختصر با تابع هموگرافیک و خیلی مختصر، تاب...
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، انتقال توابع

فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، انتقال توابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/21| آلاء
بحث امروزمون تو مباحث تست زنی تابع، اختصاص داره به انتقال تابع ها، انتقال های افقی، عمودی، قائم اصطلاحاً یا انبساط انقباض هایی که...
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، انتقال توابع و ترکیب توابع

فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، انتقال توابع و ترکیب توابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروزم در ادامه مباحث حل تست و نکته و تست حسابان، مبحث تابع. تست های شماره 70 به بعد از این بحث ها رو در نظر گرفتیم براتون، اختصا...
فیلم جلسه 7 - تابع (قسمت هفتم)، دامنۀ ترکیب توابع

فیلم جلسه 7 - تابع (قسمت هفتم)، دامنۀ ترکیب توابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
بحث امروز تست زنی مون و نکته و تست مون، اختصاص داره به تابع منتهی اینبار دامنه ترکیب توابع رو ما هدف قرار دادیم، بخصوص مواردی که ...
فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هشتم)، ترکیب توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هشتم)، ترکیب توابع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
امروزم در ادامه نکته و تست حسابانمون و مباحث تابع، موضوع رو اختصاص میدیم به محاسبات بیشتر توی ترکیب توابع، دامنه ترکیب توابع و چن...
فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
امروزم مبحث حل تست تابع که اختصاص داره به همان موارد ترکیب توابع که شما قبلاً باهاش آشنا شدید.پیشنهاد میکنم اول شما به یه محاسبات...
فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/12| آلاء
امروزم حل تست تابع براتون داریم، ادامه جلسات پیشمون هست، سوال ها یه خورده تنوعش متفاوت شده، بیشتر رو بحث های fوg و ترکیب توابع و ...
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت یازدهم)، ترکیب توابع (قسمت چهارم) و مقدمات یکنوایی

فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت یازدهم)، ترکیب توابع (قسمت چهارم) و مقدمات یکنوایی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/12| آلاء
مبحث امروزمون درسته که چند مورد تابع هم توش دیده میشه، ولی مواردی مثل صعودی، نزولی، یک به یک بودنم توش هست که آروم آروم ذهن های ش...
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوازدهم)، توابع یک به یک (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوازدهم)، توابع یک به یک (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/16| آلاء
بحث امروزمون مبحث یک به یکی توابع هست که مقدمه ای بر یکنوایی و صعودی نزولی بودن توابع هم حساب میشه. تابع یک به یک رو تعاریفش رو ح...
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سیزدهم)، توابع یک به یک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سیزدهم)، توابع یک به یک (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/19| آلاء
جلسۀ دومی هست که میخوایم یک به یک توابع رو باهمدیگه بررسی کنیم، سؤال های خوبی براتون در نظر گرفتیم، گرچه داخل سؤال هامون رگه هایی...
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهاردهم)، یکنوایی توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهاردهم)، یکنوایی توابع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/22| آلاء
موضوع امروزمون یکنوایی توابع رو کاملاً دیگه در بر می گیره، بحث های صعودی، نزولی، اکیداً صعودی، اکیداً نزولی بعد تیپ اون هارو میخو...
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/26| آلاء
ادامۀ مبحث یکنوایی توابع و تست زنی های این زمینه رو اختصاص دادیم به چندتا تست خیلی مهم امروز که حتماً شما باید تابع درجۀ 3 رو، پی...
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت شانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت شانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/29| آلاء
بحث امروزمون گرچه ادامه مبحث یکنوایی و صعودی نزولی بودن توابع رو در بر میگیره اما نکات جدیدی هست که داخل تست های امروز شما میتونی...
فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفدهم)، تابع وارون (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفدهم)، تابع وارون (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/6| آلاء
امروز مبحث تابع وارون رو دیگه بطور تخصصی میخوایم بریم جلو، اون پیش زمینه های تابع وارون، دامنه گرفتن، اشتراک دامنه ها و الی آخر، ...
فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هجدهم)، تابع وارون (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هجدهم)، تابع وارون (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/9| آلاء
امیدوارم جلسه پیش رو مبحث یکنوایی تابع و همچنین تابع وارون رو قشنگ تست هاشو دونه دونه مرور کرده باشید، نگید این تست آسون بود، ازش...
فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نوزدهم)، تابع وارون (قسمت سوم)

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نوزدهم)، تابع وارون (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/11| آلاء
امروز هم تابع برای شما حل تست خواهیم داشت، حتماض باید جلسۀ پیش رو دیده باشید، صفر تا صدها هم باهم دیده باشید، موضوعاشو بسته باشید...
فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت بیستم)، تقسیم و بخش پذیری چندجمله ای ها

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت بیستم)، تقسیم و بخش پذیری چندجمله ای ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/13| آلاء
امروز دیگه آخرین جلسه ای که ما برای شما تست های وارون رو این مباحث مرتبط باهمدیگه باهم حل میکنیم، چندتا تست باقی مونده از تابع وا...