فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 26 - مثلثات (قسمت ششم)، تست منتخب مثلثات (تست های 69 تا 88)

امروز هم ادامۀ بخش حل تست های مثلثات رو با همدیگه میخوایم بریم جلو، آخرین تست هایی هست که توی بحث حل معادله باهمدیگه حل میکنیم و انشاالله که دیگه پرونده مثلثات هم با این نکته و تست هایی که امروز رفتیم می بندیم و از جلسات بعد وارد فصل های دیگۀ حسابان میشیم، بریم امروز رو ببینیم که چی براتون تدارک دیدیم در مورد آخرین بخش حل معادله های مثلثاتی.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.