فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت یازدهم)، ترکیب توابع (قسمت چهارم) و مقدمات یکنوایی

مبحث امروزمون درسته که چند مورد تابع هم توش دیده میشه، ولی مواردی مثل صعودی، نزولی، یک به یک بودنم توش هست که آروم آروم ذهن های شما رو ببریم سمت مبحث اکیداً صعودی، اکیداً نزولی، مباحث یکنواختیه توابع ببریم. مقدمات این موضوع رو ببینیم چیکار میکنیم باهمدیگه.