فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 23 - مثلثات (قسمت سوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 28 تا 40)

امروزم بخش دیگه ای از حل تست های مثلثات تو کارگاه نکته و تست حسابان باهمدیگه پی میگیریم، نمودارهای مثلثاتی و پیدا کردن پارامترها توی اونها حرف باهم میزنیم، همچنین ترکیب مباحث سینوس، کسینوس یا تنها صحبت کردن اینها یا ترکیبی اومدن همۀ اینها رو باهمدیگه صحبت می کنیم، یکی دوتا نکتۀ تستی خیلی خوب هم برای شما یادآوری میشه. کارهای امروز رو بریم باهمدیگه ببینیم تا انشاالله مفید هم باشه برای شما.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.