فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، دامنه و اعمال جبری

بریم سراغ نکته و تست بازم حسابان و مبحث تابع. اینبار بیشتر اختصاص داره به کارهای دامنه گیری تابع، دامنه چهار عمل اصلی و منطقاً تو این سؤالات، ردپای برد و محاسبات ریاضی از قدیم هم دیده خواهد شد. برد هم توی سؤالات امروزمون هست.