فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

امروزم مبحث حل تست تابع که اختصاص داره به همان موارد ترکیب توابع که شما قبلاً باهاش آشنا شدید.پیشنهاد میکنم اول شما به یه محاسباتی برسید بعد نحوه تست زنی من رو ببینید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم