فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 51 - کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، تست های منتخب 49 تا 62

تست های امروز کاربرد مشتق مون اختصاص داره به نمودارشناسی، F و F پریم، یعنی از نمودار F، Fپریم رو حرف بزنیم، از نمودار Fپریم بتونیم راجع به F حرف بزنیم و همچنین نکاتی که شما تو تابع های درجه سوم باهاش برخورد میکنیم، قسمت اعظم امروز مارو تشکیل میده.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.