فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، انتقال توابع و ترکیب توابع

امروزم در ادامه مباحث حل تست و نکته و تست حسابان، مبحث تابع. تست های شماره 70 به بعد از این بحث ها رو در نظر گرفتیم براتون، اختصاص داره به انتقال توابع و همچنین اندکی هم ترکیب تابع بخصوص در حالت زوج مرتب که شما دیگه آروم آروم تو مبحث ترکیب توابع هم وارد بشید و با تست هاش آشنا بشید. اینارو براتون در نظر گرفتیم که شروع بکار کرده باشیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم