فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 7 - تابع (قسمت هفتم)، دامنۀ ترکیب توابع

بحث امروز تست زنی مون و نکته و تست مون، اختصاص داره به تابع منتهی اینبار دامنه ترکیب توابع رو ما هدف قرار دادیم، بخصوص مواردی که یکی از توابع f و g نمودارشون برای ما رسم میشه، یعنی ممکنه مباحث انتقال توابع هم تو دامنه ترکیب تابع ها دخالت کنند، تو اینجور موارد هم شما تست هایی خواهید دید امروز. محاسباتی که محاسبات دامنه ترکیب توابع هست رو امروز چند نمونه برای شما ارائه خواهیم داد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم