فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهاردهم)، یکنوایی توابع (قسمت اول)

موضوع امروزمون یکنوایی توابع رو کاملاً دیگه در بر می گیره، بحث های صعودی، نزولی، اکیداً صعودی، اکیداً نزولی بعد تیپ اون هارو میخوایم باهمدیگه مقایسه کنیم که کار به احتمال قوی به جلسات بعد هم کشیده خواهد شد، پس مباحث امروز مارو دقیق بررسی کنید، تابع های درجۀ 3 که قبلاً هم شکل هاشو توی صفر تا صدها آشنا هستید، یه بار دیگه مرور کنید که امروز رو بتونید راحت از این مباحث و این تست ها استفاده ببرید.