فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هشتم)، ترکیب توابع (قسمت اول)

امروزم در ادامه نکته و تست حسابانمون و مباحث تابع، موضوع رو اختصاص میدیم به محاسبات بیشتر توی ترکیب توابع، دامنه ترکیب توابع و چندتا ردپا هم از تابع وارون شما توی تست های امروز ما خواهید دید.