فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت دوم)

ادامۀ مبحث یکنوایی توابع و تست زنی های این زمینه رو اختصاص دادیم به چندتا تست خیلی مهم امروز که حتماً شما باید تابع درجۀ 3 رو، پیش بینی هاشو، شکل هاشو، نمودارهاشو، داشته باشید تو ذهنتون، مرور کرده باشید، آشنا باشید تو صفر تا صد باهاش، اُخت کرده باشید تا بتونید اینجا هم از پس تست هاشون بر بیاید. تابع های درجۀ 3 هم اینجا قاطی بحث های ما توی تست زنی های یکنوایی خواهد شد. بریم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.