فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سیزدهم)، توابع یک به یک (قسمت دوم)

جلسۀ دومی هست که میخوایم یک به یک توابع رو باهمدیگه بررسی کنیم، سؤال های خوبی براتون در نظر گرفتیم، گرچه داخل سؤال هامون رگه هایی از تابع وارون و یکنوایی تابع هم دیده میشه که مختص جلسات بعد هست ولی تیپ سؤال های خاصی برای شما حل شده که قشنگ موضوع یکنوایی و ارتباطش با تابع وارون و یک به یکی و صعود نزولی برای شما کامل مشخص بشه. بریم اینا رو باهمدیگه ببینیم تست های خاص امروز رو.