فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

Loading
راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان کنکور

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته ...

سلام بچه های عزیز، بچه های رشتۀ ریاضی. شما قبلاً کار صفر تا صد حسابان مارو دنبال کردید، امسال هم همو ...
تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع

فیلم جلسه 1 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع

جلسه امروزمون که اختصاص داره به حل تست های تابع، بیشتر رویکردش اینه که تعریف تابع چیه، تشخیص تابع چی ...
تابع (قسمت دوم)، مفهوم تابع و دامنه

فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، مفهوم تابع و ...

قسمت دومیه که ما میخوایم موضوع تابع رو برای شما پیگیری کنیم، بصورت نکته و تست. مفاهیم اولیه تابع و ه ...
تابع (قسمت سوم)، دامنه و اعمال جبری

فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، دامنه و اعمال ...

بریم سراغ نکته و تست بازم حسابان و مبحث تابع. اینبار بیشتر اختصاص داره به کارهای دامنه گیری تابع، دا ...
تابع (قسمت چهارم)، برد و تساوی دو تابع

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، برد و تساوی ...

 امروز هم برای شما حل تست تابع داریم. با موضوعاتی نظیر تساوی دو تابع، برد تابع و آشنایی مختصر با تاب ...
تابع (قسمت پنجم)، انتقال توابع

فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، انتقال توابع

بحث امروزمون تو مباحث تست زنی تابع، اختصاص داره به انتقال تابع ها، انتقال های افقی، عمودی، قائم اصطل ...
تابع (قسمت ششم)، انتقال توابع و ترکیب توابع

فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، انتقال توابع ...

امروزم در ادامه مباحث حل تست و نکته و تست حسابان، مبحث تابع. تست های شماره 70 به بعد از این بحث ها ر ...
تابع (قسمت هفتم)، دامنۀ ترکیب توابع

فیلم جلسه 7 - تابع (قسمت هفتم)، دامنۀ ترکیب ...

بحث امروز تست زنی مون و نکته و تست مون، اختصاص داره به تابع منتهی اینبار دامنه ترکیب توابع رو ما هدف ...
تابع (قسمت هشتم)، ترکیب توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هشتم)، ترکیب توابع ...

امروزم در ادامه نکته و تست حسابانمون و مباحث تابع، موضوع رو اختصاص میدیم به محاسبات بیشتر توی ترکیب ...
تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع ( ...

امروزم مبحث حل تست تابع که اختصاص داره به همان موارد ترکیب توابع که شما قبلاً باهاش آشنا شدید.پیشنها ...
تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع ...

امروزم حل تست تابع براتون داریم، ادامه جلسات پیشمون هست، سوال ها یه خورده تنوعش متفاوت شده، بیشتر رو ...
تابع (قسمت یازدهم)، ترکیب توابع (قسمت چهارم) و مقدمات یکنوایی

فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت یازدهم)، ترکیب توا ...

مبحث امروزمون درسته که چند مورد تابع هم توش دیده میشه، ولی مواردی مثل صعودی، نزولی، یک به یک بودنم ت ...
تابع (قسمت دوازدهم)، توابع یک به یک (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوازدهم)، توابع یک ...

بحث امروزمون مبحث یک به یکی توابع هست که مقدمه ای بر یکنوایی و صعودی نزولی بودن توابع هم حساب میشه. ...
تابع (قسمت سیزدهم)، توابع یک به یک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سیزدهم)، توابع یک ...

جلسۀ دومی هست که میخوایم یک به یک توابع رو باهمدیگه بررسی کنیم، سؤال های خوبی براتون در نظر گرفتیم، ...
تابع (قسمت چهاردهم)، یکنوایی توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهاردهم)، یکنوایی ...

موضوع امروزمون یکنوایی توابع رو کاملاً دیگه در بر می گیره، بحث های صعودی، نزولی، اکیداً صعودی، اکیدا ...
تابع (قسمت پانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پانزدهم)، یکنوایی ...

ادامۀ مبحث یکنوایی توابع و تست زنی های این زمینه رو اختصاص دادیم به چندتا تست خیلی مهم امروز که حتما ...
تابع (قسمت شانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت شانزدهم)، یکنوایی ...

بحث امروزمون گرچه ادامه مبحث یکنوایی و صعودی نزولی بودن توابع رو در بر میگیره اما نکات جدیدی هست که ...
تابع (قسمت هفدهم)، تابع وارون (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفدهم)، تابع وارون ...

امروز مبحث تابع وارون رو دیگه بطور تخصصی میخوایم بریم جلو، اون پیش زمینه های تابع وارون، دامنه گرفتن ...
تابع (قسمت هجدهم)، تابع وارون (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هجدهم)، تابع وارون ...

امیدوارم جلسه پیش رو مبحث یکنوایی تابع و همچنین تابع وارون رو قشنگ تست هاشو دونه دونه مرور کرده باشی ...
تابع (قسمت نوزدهم)، تابع وارون (قسمت سوم)

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نوزدهم)، تابع وارو ...

امروز هم تابع برای شما حل تست خواهیم داشت، حتماض باید جلسۀ پیش رو دیده باشید، صفر تا صدها هم باهم دی ...
تابع (قسمت بیستم)، تقسیم و بخش پذیری چندجمله ای ها

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت بیستم)، تقسیم و بخ ...

امروز دیگه آخرین جلسه ای که ما برای شما تست های وارون رو این مباحث مرتبط باهمدیگه باهم حل میکنیم، چن ...
مثلثات (قسمت اول)، تست منتخب مثلثات (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - مثلثات (قسمت اول)، تست منتخب ...

امروز میخوایم برای شما نکته و تست های مثلثات شروع کنیم تست های منتخبی که از دهم تا دوازدهم موضوعات م ...
مثلثات (قسمت دوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 14 تا 27)

فیلم جلسه 22 - مثلثات (قسمت دوم)، تست منتخب ...

بخش دیگه ای از کارگاه رو با حل تست های مثلثات در خدمت شما هستیم، سؤالاتمون میدونید که ترکیبیه، دهم، ...
مثلثات (قسمت سوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 28 تا 40)

فیلم جلسه 23 - مثلثات (قسمت سوم)، تست منتخب ...

امروزم بخش دیگه ای از حل تست های مثلثات تو کارگاه نکته و تست حسابان باهمدیگه پی میگیریم، نمودارهای م ...
مثلثات (قسمت چهارم)، تست منتخب مثلثات (تست های 41 تا 56)

فیلم جلسه 24 - مثلثات (قسمت چهارم)، تست منتخ ...

امروز بخش دیگه ای از حل تست های مثلثات رو باهم دیگه پیش میبریم، مثلثاتی که کار می کنیم بیشتر گرایش س ...
مثلثات (قسمت پنجم)، تست منتخب مثلثات (تست های 57 تا 68)

فیلم جلسه 25 - مثلثات (قسمت پنجم)، تست منتخب ...

امروز بخش دیگه ای از حل تست های مثلثات رو باهمدیگه پی میگیریم، اختصاص داره به حل معادلات مثلثاتی، یع ...
مثلثات (قسمت ششم)، تست منتخب مثلثات (تست های 69 تا 88)

فیلم جلسه 26 - مثلثات (قسمت ششم)، تست منتخب ...

امروز هم ادامۀ بخش حل تست های مثلثات رو باهمدیگه میخوایم بریم جلو، آخرین تست هایی هست که توی بحث حل ...

فیلم جلسه 21 - مثلثات (قسمت اول)، تست منتخب مثلثات (قسمت اول)

امروز میخوایم برای شما نکته و تست های مثلثات شروع کنیم تست های منتخبی که از دهم تا دوازدهم موضوعات مثلثات میخوام برای شما پوشش بده شما باید موضوعات مثلثات رو توی صفر تا صد نگاه کرده باشین امروزم که میخوایم راجع به مثلثات شروع میکنیم به صورت تلفیقی دهم، یازدهم و دوازدهم سوال حل کنیم یاهم دیگه بریم شروع کنیم.